เมื่อวันที่ 18 มี.ค. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) แจ้งว่า ทสภ.ได้เรียกตัวผู้ขับขี่รถแท็กซี่ที่ให้บริการที่ ทสภ. ซึ่งเก็บค่าบริการนักท่องเที่ยวชาวไต้หวันในราคาเหมาจ่ายมาสอบสวน และตรวจสอบตามหลักฐาน พร้อมคำให้การของตัวผู้ขับขี่เอง ซึ่งผู้ขับขี่ยอมรับว่ากระทำความผิดจริง ทสภ.จึงได้พิจารณาลงโทษขั้นสูงสุดโดยยกเลิกรหัสสมาชิกของผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. ส่งผลให้ผู้ขับขี่รายนี้ไม่สามารถนำรถแท็กซี่เข้ามารับผู้โดยสารใน ทสภ.ได้อีกต่อไป โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ทสภ. ได้ส่งข้อมูลการกระทำความผิดให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) พิจารณาบทลงโทษแก่ผู้ขับขี่คนดังกล่าวด้วย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การกระทำของผู้ขับขี่รถแท็กซี่รายนี้นอกจากจะสร้างความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของ ทสภ.แล้ว ยังส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยด้วย 

สำหรับกรณีที่มีการระบุว่า ค่า Surcharge จำนวน 50 บาท เป็นเงินในส่วนที่เป็นรายได้ของท่าอากาศยานนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสาธารณชน ทสภ.ขอเรียนชี้แจงว่า ตามประกาศของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ค่า Surcharge จะจ่ายให้กับผู้ขับรถแท็กซี่ที่ลงทะเบียนกับสนามบินเท่านั้น โดย ทสภ.เป็นเพียงผู้สนับสนุนการให้บริการรถแท็กซี่ที่เข้ามาให้บริการ ณ ทสภ. ในเรื่องการจัดเตรียมพื้นที่ให้บริการ การลงทุนในระบบบริหารจัดการ ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก โดยที่ไม่ได้มีรายได้จากการดำเนินการในส่วนนี้แต่อย่างใดคำพูดจาก ทดลองสล็อต pg

อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ ทสภ.มีมาตรการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหากรณีรถแท็กซี่ไม่เปิดมิเตอร์ หรือเรียกเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายเกินราคาที่กฎหมายกำหนด โดย ทสภ. ได้จัดเจ้าหน้าที่ทำการสุ่มตรวจรถแท็กซี่ที่รับผู้โดยสาร ณ บริเวณช่องจอดรถแท็กซี่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งรถแท็กซี่ทุกคันที่รับผู้โดยสารขึ้นรถแล้ว จะต้องทำการเปิดมิเตอร์ในการให้บริการทุกครั้ง สำหรับผู้ที่พบเห็นผู้ขับขี่รถแท็กซี่ ณ ทสภ. คิดเหมาค่าโดยสาร สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ ศูนย์บริการรถแท็กซี่สาธารณะ ทสภ. โทร. 0-2132-0360 หรือ ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารรถสาธารณะ ขบ. โทรคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. 1584 หรือ ทาง Email: [email protected] และโปรดเก็บสลิปตั๋วโดยสารไว้ เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการติดตาม และตรวจสอบ.