ในรอบปี 2566 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้รวบรวมข้อมูลการจำหน่าสลากดิจิทัล ตั้งแต่งวดวันที่ 17 ม.ค. 2566 ถึง 30 ธ.ค. 2566 โดยมีตัวเลขน่าสนใจ 14 เรื่องดังนี้

1. สลากฯ ที่จำหน่ายทั้งหมด 466,413,500 ใบ

2. มูลค่าสลากฯ ที่จำหน่ายทั้งหมด 37,310,648,091 บาท

3. จำนวนสลากฯ ที่ถูกรางวัลทั้งหมด 6,575,597 ใบ

4. จำนวนผู้ที่ถูกรางวัลทั้งหมด 1,278,526 คน รวมเงินรางวัล 22,397,614,000 บาท

5. ผู้ถูกรางวัลที่ 1 รวม 199 คน รวมเป็นเงิน 2,808,000,000 บาท

6. ผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รวม 986,933 คน รวมเป็นเงิน 9,328,270,000 บาท

7. ผู้ถูกรางวัลเลขท้าย 3 ตัว รวม 294,263 คน รวมเป็นเงิน 3,730,900,000 บาท

8. ผู้ถูกรางวัลที่ 1 มากที่สุด 22 ใบ เป็นเงิน 132,000,000 บาท

9. จำนวนตัวแทนจำหน่าย 45,709 ราย

10คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. จังหวัดที่คนถูกรางวัลสูงสุด 3 อันดับแรก 1. กทม. 2. นนทบุรี 3. สมุทรปราการ

11. เลขท้าย 2 ตัวที่ออกซ้ำบ่อยที่สุดในปี 2566 = 91, 99 (ออกเลขละ 2 ครั้ง)

12. ผู้ใช้งาน 20 ล้านครั้ง/เดือน

13. งวดวันที่ 16 มี.คคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2566 ทำสถิติขายหมด “เร็วที่สุด” ภายในปี 2566 โดยขายหมดในเวลา 8 วัน

14. ตั้งแต่งวดวันที่ 1 พ.ย. 2566 ถึง 30 ธ.ค. 2566 มีจำนวนสลากขาย “มากที่สุด” จำนวนงวดละ 22 ล้านใบ